Rex Arkitektbyrå logga
Ljust och fräscht nytt kontor för Flygbussarna i Stockholm, av Rex Arkitektbyrå

Flygbussarna

Flygbussarnas lokal var tidigare uppdelad i cellkontor och upplevdes trång, mörk och rörig. Arbetsplatsen behövde moderniseras, effektiviseras och anpassas efter verksamhetens behov. Lokalen rensades ut och de kontor och mötesrum som behövde vara separata fick glaspartier mot den nya stora gemensamma ytan. Resultatet blev en ljus och öppen arbetsplats som förmedlar företagets profil till medarbetare, chaufförer och kunder.

PLATS: Stockholm
BESTÄLLARE:
Flygbussarna
PROJEKTTYP:
Ombyggnad, kontor
ÅR:
2010

Nytt kontor för Flygbussarna i Stockholm, av Rex Arkitektbyrå