Rex Arkitektbyrå logga

Arbetsmetod

Att genomföra ett byggprojekt är en dröm för många. Att anlita en bra arkitekt är ofta det första, och många gånger det viktigaste steget. Rätt tankesätt från början ger vinster längre fram i projektet. Rex Arkitektbyrå är baserad i Stockholm men gör projekt i hela landet och även utomlands. Läs om hur det vanligtvis går till när vi arbetar med ett uppdrag under ”Etapper i projekt”. Under 11 teser om arkitektur får du en inblick i Rex Arkitektbyrås ideologi.

Etapper i projekt

Vi brukar dela upp projektet i etapper för att du som kund ska få insikt om vad som händer och vad vi gör i projektets olika skeden, samt för att skapa god överblick.

Läs mer

11 teser om arkitektur

Varje företag måste ha en ideologi, ett synsätt som styr de övergripande besluten och de små vardagliga händelserna. För Rex Arkitektbyrå innebär ideologin bland annat ett klart ställningstagande till kvaliteten i alla de byggprojekt som skall genomföras. Därför har vi tagit fram dessa 11 teser som skall ge vägledning åt dem som är ansvariga för utformning av Rex Arkitektbyrås fastighetsprojekt.

Läs mer

Artiklar & inlägg

Här kan du se artiklar som publicerats om oss och våra projekt, samt inlägg och reflektioner från oss som jobbar på Rex Arkitektbyrå om ämnen som ligger oss varmt om hjärtat.

Läs mer