Rex Arkitektbyrå logga

Om Rex Arkitektbyrå

Rex Arkitektbyrå erbjuder arkitekttjänster av hög kvalitet, detaljnivå och känsla – alltid med utgångspunkt från dina specifika behov, önskemål och visioner. Vår styrka ligger i ett stort intresse för och en gedigen erfarenhet av att arbeta med många olika typer av arkitektuppdrag; från privatbostäder till kontor, från renovering till nybyggnad, från detaljplaner till inredning och möbler. Med en kombination av stor erfarenhetsbank att ösa idéer ur och ändamålsenlig metodik skapar vi spännande arkitektur och modiga lösningar.

Vi har alltid haft engagerade och medvetna kunder som söker sig till oss eftersom de känner sig trygga med att vi levererar vad de förväntar sig, och mer. Du som kund kan lita på oss som dina rådgivare och vägvisare genom hela projektet från idé till genomförande. Vi lyfter fram det du söker, och även det du ännu inte kommit på att du vill eller sett som möjligt. Med erfaren hand, strukturerat arbetssätt och kompetens om lagar, regler, material och byggprocesser skapar vi bostäder, lokaler, beskrivningar, bygglov, instruktioner för de byggnadsarbetare som ska förverkliga visionerna. Allt med långsiktig respekt för miljö och samhälle. Målet är alltid god arkitektur. Vi är förädlare och förvaltare av din arkitektoniska vision.

Våra medarbetare

Lär känna oss som jobbar här!

Olle Rex

”Nu tillämpar jag med trygghet 50 års arkitekterfarenhet.”

Olle är grundare och ägare tillsammans med Fredrik, men framför allt en outsinlig källa till idéer med omfattande erfarenhetsbank som han öser ur med mod och nyfikenhet för kunder och medarbetare. Olle ser kontorets utveckling på lång sikt och drivs av att odla kunskapen inom arkitektur och vara medarbetarnas mentor. Han kreerar med bas i sina 50 år som yrkesaktiv arkitekt.
Med den långa erfarenheten av byggnader ser Olle väldigt snabbt lösningar och kan dessutom sortera bort idéer som inte är tillräckligt hållbara på sikt. Tryggheten ligger i att ha prövat mängder av möjliga lösningar på praktiska och arkitektoniska behov. En insikt som gör det lättare att ha omdöme även bakom modiga idéer som ibland ingen sett förut. ”Det är en sån glädje att få entusiasmera kunder och medarbetare med stöd i erfarenhet, kreativa idéer och lösningsalternativ.”

Kontaktuppgifter

Fredrik Widigs

”Vi mår bättre om vi får bo vackert – alla borde få det.”

Med ett intresse för bostäder ända sen han var barn har Fredrik verkligen hittat hem hos oss. Han började under 2019 och har tidigare arbetat mer med stadsplanering och även kontor. Men arbetet med bostäder passar Fredriks konstnärliga ådra bättre, och intresset för detaljer och det vackra. Han har en drivkraft i att skapa det vackra för kunderna, med harmoni och skönhet.
Att Fredrik är noggrann och tålmodig märks i hur han arbetar sig igenom detaljerna redan i det tidiga skedet med bygglov och 3D-skisser. ”3D är ett viktigt verktyg för att få våra kunder att förstå känsla och atmosfär, lika väl som funktion och smarta lösningar.”

Kontaktuppgifter

Elin Andersson

”Det är spännande med projekt där gammalt möter nytt, och vi har många sådana projekt”

Elin började hos oss under 2019 och läste arkitektur till en början i Umeå, som är en mer konstnärlig inriktning. Det är kanske det som gör att hon gillar de tidiga kreativa faserna, att skissa och lösa problem.
Under masterutbildningen i Stockholm valde Elin att rikta in sig på hållbarhet i byggprocessen, så för Elin finns ett fokus på miljötänk i byggande och arkitektur. Hon brinner för hållbara material, att gärna restaurera och använda det ursprungliga, och har erfarenhet av både nybyggnad- och ombyggnadsprojekt inom privata bostäder, flerbostadshus och publika rum. “Det gäller att hitta lösningar där miljötänk och regler för renovering och byggande går hand i hand.”

Kontaktuppgifter

Carolin Frögren

”Genuint hantverk och precisionsarbete ska värderas högt”

Carolin har så länge hon minns varit intresserad av byggnader, inredning och hur olika miljöer påverkar dess omgivning. Grunden till intresset kommer troligtvis från familjens båtvarv; ett öga för detaljer och precisionsarbete har alltid värderats högt. Förkärleken till historia var en viktig anledning till att Carolin under studietiden valde en inriktning som fokuserade på kulturhistoriskt känsliga platser, rekonstruktion och restaurering. Därtill finns en stor nyfikenhet och vilja att hitta den bästa lösningen - kombinationen av dessa kvalitéer har gjort henne till en problemlösande, engagerad och grundligt arbetande arkitekt. Carolin uppskattar yrkets mångsidighet och tycker det är spännande att följa varje projekts unika utveckling. ”Framfarten av ett projekt sker stegvis och i nära samråd med kunden, det är en ynnest att få följa den utvecklingen från de första idéerna till färdigt resultat.”

Kontaktuppgifter

Hilda Carlsson

"Harmoniska miljöer där människor trivs är en nyckel till bra arkitektur"

Hilda kommer från en bakgrund inom textil konst, men även ett intresse för människors välmående. Genom en önskan att skapa harmoniska miljöer där människor trivs har hon funnit sin väg inom arkitekturen. Sedan hösten 2022 har Hilda varit en viktig del av vårt team här på Rex Arkitektbyrå. Henne erfarenhet kommer från flerbostadsprojekt, men under sin tid hos oss har hon fördjupat sin helhetsblick och lärt sig att utveckla projekt in i minsta detalj. För Hilda är varje projekt en unik möjlighet att utforska och maximera dess potential. "Min drivkraft ligger i att lyssna noggrant och förstå fullt ut, och utifrån varje projekts förutsättningar hitta dess fulla potential."

Kontaktuppgifter

Katerina Gurova

"Varje utrymme vi skapar är en reflektion av livet som ska levas där."

Katerinas livslånga konstnärliga intresse ledde henne till en utbildning i arkitektur. Hon uppskattar särskilt den kreativa processens tidiga skeden där hon kan skapa en röd tråd som präglar projektet från helhet ner till minsta detalj. Hennes tid i New York, där hon arbetade med att designa exklusiva bostäder och hotell, har fördjupat Katerinas förmåga att utforma rum som är både estetiskt tilltalande och djupt personliga. Genom att förena precision med problemlösning förvandlar Katerina visioner till konkreta planer, alltid med fokus på platsens och brukarnas unika behov. "Att skapa miljöer där detaljer inte bara syns utan också känns, är det som inspirerar mig varje dag.”

Kontaktuppgifter

“Architecture starts when you carefully put two bricks together”

Ludwig Mies van der Rohe