Rex Arkitektbyrå logga

Etapper i projekt

Byggprojekt är komplexa processer som ofta pågår under flera månader, ibland år. Vårt uppdrag som arkitekter omfattar delar av eller hela byggprojektet. Vi följer gärna projektet från idé till färdig byggnad, med tonvikt på idé- och ritningsfasen.

Hur går det då till när vi arbetar med ett uppdrag, till exempel nybyggnad av en villa, renovering av en lägenhet eller ombyggnad av ett kontor? Vi brukar dela upp projektet i etapper för att du som kund ska få insikt om vad som händer och vad vi gör i projektets olika skeden, samt för att skapa god överblick. Ofta omfattar vårt uppdrag alla etapper, men ibland arbetar vi bara med exempelvis etapp 1 eller etapp 1-3. Vårt uppdrag följer Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag Inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009. (ABK 09)

Etapp 1

Idé och program

Idé och program

Vi analyserar platsen som projektet handlar om och dess förutsättningar samtidigt som vi formulerar era önskemål. Mot denna bakgrund tar vi fram lösningar och presenterar dem i planskiss och volymskiss.

Rex Arkitektbyrå etapper i projekt. Första etappen är idé och program
Etapp 2

Bygglov

Bygglov

Vi upprättar en formell bygglovsansökan med planritningar, fasadritningar och situationsplan, som lämnas in till Stadsbyggnads­kontoret. Därefter följer bevakning och hanteringen av ärendet. För denna fas behövs en konstruktör och kontrollansvarig vilka anlitas separat.

Rex Arkitektbyrå etapper i projekt. Andra etappen är bygglov
Etapp 3

Förfrågnings-underlag

Förfrågningsunderlag

Vi tar fram nödvändiga handlingar för att projektet ska kunna prissättas och en rimlig tidplan kan planeras. Dessa handlingar används som grund för ett avtal med en entreprenör, dvs. ett byggföretag. Handlingarna består av ritningar för själva bygget samt fasta snickerier såsom kök, badrum mm. Vi definierar material (ytskikt), produkter och utförande av detaljer.

Rex Arkitektbyrå etapper i projekt. Tredje etappen är förfrågningsunderlag.
Etapp 4

Upphandling av entreprenör

Upphandling av entreprenör

Vi hjälper till att utvärdera offerter och förhandla med entreprenörer för att hitta rätt byggare till projektet.

Rex Arkitektbyrå etapper i projekt. Fjärde etappen är upphandling av entreprenör
Etapp 5

Bygghandling

Bygghandling

Vid byggprojektets start görs förfrågningsunderlaget om till bygghandlingar med de ändringar och tillägg som man kommit överens om vid upphandlingen och lämnas sedan över till entreprenören. Dessa handlingar är bindande, entreprenören måste bygga enligt dem.

Rex Arkitektbyrå etapper i projekt. Femte etappen är bygghandlingar
Etapp 6

Uppföljning

Uppföljning

Vi följer med projektet under byggfasen och stöttar byggherren och entreprenörerna. Det handlar ofta om att ge råd och idéer när ändringar eller oförutsedda händelser sker som rör bygget. Bygghandlingarna kan behöva uppdateras och ändras under byggets gång. Att ändra en bygghandling är ofta kostsamt och kan försena projektet, men ibland är det ändå befogat. Det kan till exempel vara när byggarna river och upptäcker nya förutsättningar på byggplatsen eller att man hittar ett bättre och billigare sätt att bygga konstruktionen på.

Uppföljning: platsbesök under byggets gång
Etapp 7

Slutbesiktning

Slutbesiktning

När projektet är byggt görs en formell slutbesiktning av de delar som bygglovet omfattar på plats med kommunens inspektör. När slutbesiktningen är godkänd lämnas all dokumentation in till kommunen och man får ett slutbevis. Nu kan det nybyggda projektet tas i bruk! För oss återstår att samla ihop ritningar och andra viktiga dokument för att arkivera projektet både fysiskt och digitalt.

Rex Arkitektbyrå etapper i projekt. Sjunde och sista etappen är slutbesiktning