Rex Arkitektbyrå logga
Vad är din vision: en spännande bostad, smart kontor, inbjudande butiker, en fantastisk restaurang, en nytänkande hotellkedja?

Björknäs

Tre platsbyggda flerbostadshus färdigställdes under 2019 på en tomt i Nacka, nära Värmdöleden. Byggnaderna består av totalt 25 hyresrätter varav 6 LSS-boenden. Lägenheterna utgörs av ettor och tvåor som varierar i storlek mellan 35-70 kvm. Mot vägen i söder valde vi att binda ihop huskropparna med bullerskärmar i samma form som husens gavlar. Innergårdarna får därmed rikligt med ljus och skyddas mot vind och buller. Runt byggnaderna tillkommer planteringar med både träd, häckar och buskar för att foga ihop husen och befintlig vegetation.

Byggnadsstommen är murblock som putsas i en grönblå kulör och fönsterbågarna av trä är ockragula. Inspiration till kulörvalet kommer från äldre villabebyggelse av trä till exempel på Djurgården, och för att byggnaderna skall underordna sig omgivningens grönska. Vårt fokus under projektet var att skapa hög boendekvalitet med väl avvägda investeringar.

För området finns ingen detaljplan så det är betydelsefullt att byggnadsvolymen genom avvägd detaljering balanseras mot omgivande villabebyggelse. I detta fall har balkongernas storlek och placering viktig betydelse för att moderera byggnadernas storlek. Även de markerade höga socklarna medverkar till att reducera höjdintrycket.

PLATS: Nacka
BESTÄLLARE:
Privat fastighetsbolag
PROJEKTTYP:
Nybyggnad, flerbostadshus
STORLEK:
25 lägenheter, total BOA ca 1300kvm
ÅR:
Färdigställt 2019

Platsbyggda flerbostadshus färdigställdes under 2019 på en tomt i Nacka. Ritade av arkitekterna på Rex Arkitektbyrå.
Bilder från bygget av tre platsbyggda flerbostadshus i Nacka. Ritade av arkitekterna på Rex Arkitektbyrå.
Bilder från bygget av tre platsbyggda flerbostadshus i Nacka. Ritade av arkitekterna på Rex Arkitektbyrå.