Rex Arkitektbyrå logga
Rex Arkitektbyrå uppdaterade den stora fjärrbussterminalen Cityterminalen

Cityterminalen

Cityterminalen var både sliten och svår att hitta i när vi 2006 fick uppdraget att ta ett helhetsgrepp både vad gäller trafiken och de kommersiella ytorna, med målet att skapa en bättre miljö för resenärer. Samtidigt skulle de kommersiella ytorna utökas för att inrymma fler företag och bättre service för både besökare och resenärer. Efter nyinvigningen har Cityterminalen en helt ny butiksfront av glas och stål;  all skyltning har bytts ut och de kommersiella delarna har helt skiljts från trafikinformation och orienteringsskyltning för att förenkla och förtydliga. Den arkitektoniska karaktären för den nära 6500 m² stora fjärrbussterminalen har invändigt uppdaterats för att skapa en interiör som står sig många år framöver och som håller en hög internationell klass.

Ledord har varit ljus och luft med mycket vitt som bas och klara accentfärger i rött, grönt och gult som står ut och aldrig blir omoderna.

PLATS: Stockholm
BESTÄLLARE:
Cityterminalen
PROJEKTTYP:
Ombyggnad, handel
STORLEK:
6500 kvm
ÅR:
2008

 

Flöden av människor i den uppdaterade, stora fjärrbussterminalen Cityterminalen, av Rex Arkitektbyrå
Rex Arkitektbyrå uppdaterade Cityterminalen. Nu är det en ljus och fin miljö där resenärerna lätt kan orientera sig.
Nya butiksfronter efter att Rex Arkitektbyrå uppdaterade Cityterminalen.
Rex Arkitektbyrå uppdaterade Cityterminalen. Moderna toaletter som är lätta att hålla rena och fina
Rex Arkitektbyrå uppdaterade Cityterminalen. Nu är det en ljus och fin miljö där resenärerna lätt kan orientera sig.