Rex Arkitektbyrå logga
Renovering av entré och trapphus i projektet Malmgatan av Rex Arkitektbyrå

Entré & trapphus Malmgatan

Att renovera entréer & trapphus i denna magnifika innerstadsfastighet var ett spännande renoveringsprojekt. Som arkitekt är det ovanligt att man har så ambitiösa beställare som var noga med att varje detalj i trapphuset skulle rustas upp och tas om hand.

Målet för projektet var att återställa tre av Stockholms finaste trapphus till ursprungligt skick. Trapphusen är belägna i samma fastighet. Byggnadsdelar, utsmyckningar och måleri hade sakta men säkert tappat sin forna glans under årtiondena genom olika ombyggnader och tillägg. Ändringarna hade ändrat trapphusen såpass att man inte längre upplevde den ursprungliga arkitekturen. Lyckligtvis var ett av trapphusen mer eller mindre intakt om än mycket nedgånget, där kunde man hitta förlagor för att återställa de andra trapphusen i samma stil.

De tre trapphusen behövde utöver vanliga målningsarbeten även bättre belysning, uppstädning av alla utanpåliggande el-dragningar och en renovering av befintliga träarbeten, som foder, socklar och bröstningspaneler. Helt nya dörrar ersatte de gamla fula aluminiumpartierna samtidigt som befintliga trädörrar, utvändigt och invändigt rustades upp och bättrades på samt anpassades på ett finkänsligt sätt till moderna krav på säkerhet och utrymning.

PLATS: Stockholm
BESTÄLLARE:
Fastighetsägare
PROJEKTTYP:
Ombyggnad, entré & trapphus
STORLEK:
3 trapphus
ÅR:
2013

Renovering av entré och trapphus i projektet Malmgatan av Rex Arkitektbyrå
Ett nära sammarbete mellan arkitekt och målare gjorde att trapphusentrén kunde få nya väggfresker inspirerade av befintliga målningar.
Armaturer av Rex Arkitektbyrå i samarbete med Örsjö belysning till entré och trapphusprojektet Malmgatan
Trapphusentré med befintliga fresker restaurerade och ny belysning för att accentuera dem.
Detaljbilder på hisskorgen samt en av alla dörrar som renoverades i projektet
Tillsammans med Örsjö Belysning ritade vi några vackra specialanpassade armaturer för trapphuset. Klicka på länken för att läsa mer