Rex Arkitektbyrå logga
Varsam om-, till- och nybyggnad för attraktiva nya bostäder runt Marielunds herrgård, av Rex Arkitektbyrå

Marielund

Fastighetsprojektet i Marielund är ett mångfasetterat projekt som pågått under en lång tid och innefattar varsam om-, till- och nybyggnad för attraktiva nya bostäder runt Marielunds herrgård. Herrgården ingår i ett så kallat kulturhistoriskt karaktärsområde som åskådliggör områden med kulturmiljöer av särskilt lokalt intresse. Vissa enskilda byggnader har ett så högt kulturhistoriskt värde att det har behövt forma projektets karaktär. Befintliga byggnader som vi arbetat med är: herrgården, sädesmagasinet, ladan, trädgårdsmästarbostaden och bageriet. Bredvid bageriet tillkommer även ett nytt parhus.

Ladan har ersatts med av ny byggnad med samma volym och arkitektonisk karaktär som den ursprungliga. Trädgårdsmästarbostaden blir renoverad och får en ny tillbyggnad som förlänger den befintliga volymen. Sädesmagasinet är ett timmerhus där vi inte gjort några fasadändringar men däremot en omfattande ombyggnad med ett nytt ljusschakt helt av glas centralt i huset för att skapa bra dagsljusförhållanden. Herrgården och bageriet blir renoverat och ombyggt. Totalt kommer det bli 14 lägenheter/bostäder med en sammanlagd BOA på 1400 kvadratmeter. Ett spännande projekt med många parametrar att ta hänsyn till. Det utvecklades genom ett nära samarbete med fastighetsägare, kommunen och länsmuseet.

På situationsplanen syns fem orangeribostäder i söder som ännu inte fått klartecken att byggas, se mer information om dessa i projektet ”Marielund orangeribostäder”.

PLATS: Strängnäs, Marielund
BESTÄLLARE:
Privat fastighetsbolag
PROJEKTTYP:
om-/till-/nybyggnad
STORLEK:
14 lägenheter, total BOA 1400m2
ÅR:
byggstart ej påbörjad

Situationsplan över nya bostäder runt Marielunds herrgård, av Rex Arkitektbyrå
Varsam om-, till- och nybyggnad för attraktiva nya bostäder runt Marielunds herrgård, av Rex Arkitektbyrå
Varsam om-, till- och nybyggnad för attraktiva nya bostäder runt Marielunds herrgård, av Rex Arkitektbyrå