Rex Arkitektbyrå logga
Lägenheter byggda ovanpå befintligt hus, ritat av Rex Arkitektbyrå

Massivhus på tak

Att bygga utan att ha tillgång till mark för byggets etablering och logistik är knepigt, särskilt med hyresnivå på markytor i nivå med lyxkontor. Därför blir det vanligare att förtillverka trästomme som på kort tid kan lyftas på plats med kran från gatan utan permanenta avstängningar. Efter att en ”torpargrund” av stålbalkar var byggd lyftes hela ”huset” på plats på några få dagar. Allt utfört av korslimmad massivträ som efteråt kläddes in med takplåt. Två radhusbostäder i två plan med terrass utmed bägge långsidorna blev riktigt attraktivt.

PLATS: Stockholm
BESTÄLLARE:
Privat
PROJEKTTYP:
Nybyggnad, påbyggnad
STORLEK:
2 lägenehter på ca 160kvm
ÅR:
2009

Stor terrass till lägenheterna byggda ovanpå befintligt hus, ritade av Rex Arkitektbyrå
Stor terrass till lägenheterna byggda ovanpå befintligt hus, ritade av Rex Arkitektbyrå
Högt i tak i tvåplanslägenheterna ritade av Rex Arkitektbyrå
Stora fönsterpartier skapar stark kontakt mellan våningsplanen i lägenheterna av Rex Arkitektbyrå
Trappa med fin detaljering i lägenheterna byggda ovanpå befintligt hus, ritade av Rex Arkitektbyrå
Trappa med fin detaljering i lägenheterna byggda ovanpå befintligt hus, ritade av Rex Arkitektbyrå