Rex Arkitektbyrå logga

Moderna villan

Familjen växer och behöver fler rum – kan ni visa möjligheter att inreda vinden för fler sovrum? En vanlig fråga och vi prövade möjligheterna men fann att det var rimligare att skapa bra rum i bottenvåningen. Genom att sänka golvet och marken utanför kunde det bli fina och ljusa sovrum med markkontakt och en rad andra bra funktioner i bottenplanet. Hela exteriören kom att ändras till en modernare arkitektur där kökets terrass nu också ger de södervända sovrumsfönstren lite välbehövlig skugga.

Efter några år återkom kunden med frågan om inte vinden ändå kunde gå att använda bättre än bara som kallförråd. Nytt försök och nya idéer ledde fram till en radikalare lösning efter att hela taket lyftes bort och försågs med ett smartare byggsätt genom högeffektiv isolering och de störande hanbjälkarna ersattes av åsar från nock till takfot.

Varje detalj löstes innovativt för att utnyttja vindens volym på mest effektiva sätt, bl.a. genom smart inredning. Kattvinden har fått dragskåp så att det går att komma åt allt även i de lägsta områdena. Takkuporna är utförda på nytt sätt för maximalt ljusinsläpp. Även speglar används för att maximera känsla av rymd och ljus.

Nu är hela byggnaden optimerad och familjen har fått en avsevärt förbättrad bostad. Arkitekturen, genom innovativa lösningar från vår arkitektbyrå, har förvandlat inte bara utrymmet utan även ökat fastighetens värde genom en smartare användning av byggnaden.

PLATS: Stockholm
BESTÄLLARE:
Privat
PROJEKTTYP:
Ombyggnad, villa
STORLEK:

ÅR:
2021