Rex Arkitektbyrå logga
Noggrann renovering av trapphus på Narvavägen i Stockholm, av Rex Arkitektbyrå

Narvavägen trapphus

När en bostadsrättsförening i Stockholm skulle renovera sitt trapphus och entré blev vi rekommenderade av några boende i huset. Allt från portar till belysning och hiss skulle renoveras med höga ambitioner som gör att det kan beskrivas som ett restaureringsprojekt. I nära samarbete med skickliga hantverkare och erfaren projektledning återskapade vi trapphusets och entréns forna glans, kanske till ett bättre skick än det någonsin varit.

Väggarna målades med flera lager färg med små kulörskillnader vilket skapade en fin, högkvalitativ yta med ett särskilt djup. Ny belysning togs fram tillsammans med Oscar Nyström som förstärker arkitekturen och de nationalromantiska detaljerna så som nordiska djur- och växtmotiv. Inspiration till smide och ornament kom från Dramaten och andra byggnader från samma tidsperiod. De båda nya entréportarna är gjorda i glas och smide, med smidda gångjärn speciellt framtagna för projektets mycket tunga automatdörrar. Dörrtekniken för automatöppning göms helt infällt i stengolvet.

PLATS: Stockholm
BESTÄLLARE:
Privat
PROJEKTTYP:
Ombyggnad, trapphus/entré
ÅR:
2017

Noggrann renovering av trapphus i Stockholm, av Rex Arkitektbyrå
Noggrann renovering av trapphus i Stockholm, av Rex Arkitektbyrå
Renovering av trapphus i Stockholm, av Rex Arkitektbyrå