Rex Arkitektbyrå logga
Radhus ovanpå befintlig byggnad i Norrtälje, av arkitekterna på Rex.

Radhus Pelikan

Möjligheten att bygga nya bostäder ovanpå en befintlig byggnad kom till i detta projekt genom 3-dimensionell fastighetsbildning, något som var helt nytt då projektet genomfördes. 3-dimensionella fastigheter kan möjliggöra ny spännande arkitektur och är särskilt intressant i redan tätbebyggda områden med stor bostadsbrist. Precis så var det i detta fall där den nya fastigheten ligger i centrala Norrtälje ovanpå en annan fastighet som redan var bebyggd med en låg kontorsbyggnad. Rex arkitektbyrå tillfrågades för att designa bostäderna med ambitionen att utnyttja hela volymen som var möjlig att bebygga. Resultatet blev ett helt lägenhetskvarter om 18 radhus, byggda ovanpå en från början tämligen ordinär 2-våningsbyggnad med platt tak. Radhusen ger den befintliga byggnaden ett helt nytt arkitektoniskt uttryck och skärpa. Helt plötsligt har den halvgamla, lite identitetslösa kontorsbyggnaden blivit en av byggnaderna med mest karaktär i hela centrum. Inspirationen till radhusen kommer från engelska så kallade ”townhouses”, radhus i urban stadsmiljö. Ett modernt och läckert boende på central mark.Radhusen är indragna från befintliga kontorsbyggnadens takfot och har stora fönster av trä i kupor och burspråk vilket gör att man enkelt kan identifiera vad som tillhör den gamla byggnaden och vad som är påbyggt. Genom att man tydligt kan se den gamla byggnadens form respekterar man dess ursprungliga arkitektoniska idé.

I samband med radhuspåbyggnaden renoverades kontorsbyggnaden under också till stora delar.

PLATS: Norrtälje
BESTÄLLARE:
Privat fastighetsbolag
PROJEKTTYP:
Nybyggnad radhus
STORLEK:
18 radhus
ÅR:
2015

Vy av påbyggnaden från kontorshusets gård, radhus på befintligt tak av Rex Arkitektbyrå.
Vy av påbyggnaden från kontorshusets gård.
Vy från gatan på de nya radhusen placerade ovanpå befintlig byggnads tak, ritat av Rex Arkitektbyrå.
Vy av påbyggnaden från gatan. Stora fönster och balkonger gör radhusens insida ljus och varierad.
Detaljer i radhusen placerade ovanpå befintlig byggnad i Norrtälje, av arkitekterna på Rex.
En invändiga trappa och ett exempel på dörr till terrassen från ett av radhusen. Det dominerande materialet utomhus såväl som inomhus är trä av olika sorter och ytbehandlingar.