Rex Arkitektbyrå logga
Samtliga foton i detta projet: Johan Sellén

Radhusbostad 1919

Kvarterets radhusbostäder var inte alls särskilt populära när dom byggdes. De små mått gjorde det svårt att få upp pianot till andra våningen och radhusen såg lite sorgsna ut i sina jämngrå kulörer. På 60-talet gavs fasaderna sin nuvarande varierade kulörerna och populariteten ökade. Kvarteret har numer några av Stockholms mest efterfrågade bostäder. Speciellt är att varje bostad har unik utformning av sina fönster och fönsterpositioner. Men det är långt mycket mer som idag gör bostäderna så omtyckta. Variationerna och den mänskliga skalan kännetecknar området som kallas ”Engelska radhusen” trots att förebilderna inte alls kommer bara från England. En viktig inspiratör var tyska arkitekten Heinrich Tessenow vars böcker gav hans tids kollegor inspiration till bostäder med trädgårdar för hushållets behov. Men den viktigaste inspirationskällan är de ”trädgårdsstäder” som byggdes runt London i början av 1900-talet.

Detta hem har givits nya detaljer och inredning som präglas av kvarterets ursprungliga stilideal.

PLATS: Stockholm, Bromma
BESTÄLLARE:
Privat
PROJEKTTYP:
Ombyggnad och inredning
ÅR:
2018

Samtliga foton: Johan Sellén
Samtliga foton: Johan Sellén
Samtliga foton: Johan Sellén
Samtliga foton: Johan Sellén