Rex Arkitektbyrå logga
Nybyggnation av radhus, ritade av Rex Arkitektbyrå

Rets radhus

Som arkitektkontor är det vanligt att man har många betrodda leverantörer och partners. Det är kontakter som Rex arkitektbyrå samlar på oss under åren genom de projekt som vi deltar i. Kompetenta byggföretag och skickliga hantverkare som vi träffar och lär känna, som vi upptäcker har liknande inställning och ideal, som brinner lika mycket som vi för att skapa och ta fram en riktigt bra slutprodukt. Dessa företag kommer vi tillbaka till gång på gång, för vi vet att de är duktiga och levererar kvalité. Företagen kan exempelvis vara entreprenörer, snickerier, glasmästerier och smeder.

Ibland ger dessa kontakter och samarbeten med leverantörer upphov till oväntade och speciella projekt. Rets radhus är just ett sådant. En av Rex arkitektbyrås samarbetspartner kom till oss med en idé som de länge haft. Bredvid företagets lokal i södra Stockholm fanns en liten bit mark med en mindre kulle på som inte kom många personer till glädje. Företaget ägde själva denna markplätt. Skulle det inte passa att bereda marken och bygga hus så att i alla fall några Stockholmsfamiljer fick någonstans att bo?

Det är väldigt roligt att ens långtida samarbetspartner gav oss förtroendet att skapa något nytt på deras egen mark. Eftersom bostadsbristen är stor i hela Stockholmsområdet och det faktum att markplätten låg i ett redan utbyggt område med annan bebyggelse och kollektivtrafik i närheten tänkte vi alla att marken borde utnyttjas för bostäder. Själva tomten hade samtidigt flera speciella och svåra förutsättningar som var tvungna att överkommas innan platsen passade att bo på. Tillsammans med väderstrecken utgjorde dessa yttre förutsättningar grunden för designen av bostadshusen. På ena sidan av marken löper ett trafikerat järnvägspår som bullrar då tåget kör förbi, så åt det hållet planerade vi en baksida där alla nödvändiga funktioner som tvätt och WC samlades och blir till en skärm mot bullret. Detta gjorde att rummen för samvaro och sovrum var fria att vända sig mot den glasade fasaden på framsidan som vetter mot befintlig gata och en skogsdunge på andra sidan.

Det färdiga bygget nominerades till Nacka kommuns nybyggnadspris 2015.

PLATS: Nacka, Stockholm
PROJEKTTYP:
Nybyggnad, radhus
STORLEK:
ca 500 kvm BOA
ÅR:
2010

 

Ritningar över Rets radhus, ritade av arkitekterna på Rex
Rets radhus, ritade av arkitekterna på Rex Arkitektbyrå
Planritning på Rets radhus, ritade av arkitekterna på Rex
Sektion och fasad på Rets radhus, ritade av arkitekterna på Rex