Rex Arkitektbyrå logga
Nybyggnation av parhus i Stenine Slottsby ritade av Rex Arkitektbyrå

Steninge parhus

Steninge Slottsby är ett nytt bostadsområde under utveckling med i slutändan totalt 750 bostäder indelat i små områden, där olika typer av hus och boendeformer blandas. I gestaltningsprogrammet för området framhålls platsens historiska värde; det nya bostadsområdet ska hämta det bästa från den traditionella byn och den engelska trädgårdsstaden men samtidigt skapa något nytt som utgår ifrån människors liv och behov idag.

Grundidén till Parhusen var att skapa bostäder i lantlig miljö med klassiska element från stora historiska villor. De två bostäderna i varje parhus är placerade på ett ovanligt sätt; ”rygg-i-rygg” längs med taknocken istället för bredvid varandra vilket ger mycket ljusinsläpp till alla rum. Husen är korta och höga som ger ett storskaligt intryck och gavlarna är starkt markerade med pilaster på klassiskt sätt.

PLATS: Sigtuna
BESTÄLLARE:
Byggkoncern/fastighetsutvecklare
PROJEKTTYP:
Nybyggnad, parhus
STORLEK:
244 kvm BOA/parhus
ÅR:
Förväntas färdigställas 2020

Inbjudande kök i parhusen i Stenine Slottsby, ritade av Rex Arkitektbyrå
Grönt och ljust sovrum tillhörande parhusen i Steninge slottsby, av Rex Arkitebyrå
Ljust badrum tillhörande parhusen i Steninge slottsby, av Rex Arkitebyrå

Få reda på mer om Steninge Slottsby

Hör Olle Rex berätta om hur nyproduktion kan göras mer personlig