Rex Arkitektbyrå logga
Steninge Townhouse ritat av arkitekterna på Rex till det nya bostadsområdet Steninge Slottsby.

Steninge townhouse

Steninge Slottsby är ett nytt bostadsområde under utveckling med i slutändan totalt 750 bostäder indelat i små områden, där olika typer av hus och boendeformer blandas. I gestaltningsprogrammet för området framhålls platsens historiska värde; det nya bostadsområdet ska hämta det bästa från den traditionella byn och den engelska trädgårdsstaden men samtidigt skapa något nytt som utgår ifrån människors liv och behov idag.

Londons townhouses var vår tydliga förebild i det här projektet och studiebesök i London för att samla inspiration från de arkitektoniska källorna blev därför startskottet. Vår ambition var att skapa bra bostäder med hög detaljering. Vackra ljusinsläpp, pergola och stark koppling till trädgården och grönskan utanför. I trädgårdsstäder är den sociala kontakten av stor betydelse. Därför finns inbjudande entréplatser på bostädernas förgårdsmark som små gårdar med möjligheter till spontana möten mellan människor.

Vårt bidrag till Steninge Trädgårdsstad kommer tyvärr inte byggas eftersom projektet såldes och kommer utföras på annat sätt. Idéerna lever dock vidare och kan fungera som inspiration till andra projekt i framtiden.

PLATS: Sigtuna
BESTÄLLARE:
Byggkoncern/fastighetsutvecklare
PROJEKTTYP:
Idéprojekt, townhouses
STORLEK:
154 kvm BOA/townhouse
ÅR:
2016-2018

Sovrum i Steninge Townhouse ritat av arkitekterna på Rex till det nya bostadsområdet Steninge Slottsby.
Badrum i Steninge Townhouse ritat av arkitekterna på Rex till det nya bostadsområdet Steninge Slottsby.

Hör Olle Rex berätta om vad som gör ett hus till ett hem

Olle Rex berättar om vilka hus som överlever länge