Rex Arkitektbyrå logga
Skissprojekt inför detaljplan av en hög byggnad i Linköping, ritat av Rex Arkitektbyrå

Trapptornet

Skissprojekt inför detaljplan med syfte att skapa större byggrätt och ändrad markanvändning till bostäder och centrumverksamhet; detta i en stadsmässig struktur i linje med styrdokument från kommunen och landstinget. Förslaget innehåller ett gestaltningsmässigt uppbrutet kvarter med varierat våningsantal, i huvudsak fyrspännare med i fasad avläsbara trapphus, vända mot gatan. En högre byggnad, med en fasadtrappning där vartannat rum har vinklade fönster och vartannat balkong, markerar tågstationen och brofästet.

PLATS: Linköping
PROJEKTTYP:
Skissprojekt, stadsplanering
ÅR:
2016

 

Ritningar på ett skissprojekt inför detaljplan, ritat av Rex Arkitektbyrå
Detalj i skissprojekt inför detaljplan av en hög byggnad, ritat av Rex Arkitektbyrå