Rex Arkitektbyrå logga
Utställning Expo98 i Lissabon av Olle Rex Arkitektbyrå. Bilder: Aaro Designsystem AB

Världsutställningen i Lissabon

Världsutställningen i Lissabon – Expo 98: Med tävlingsförslaget ”Klimat Nord” vann vi uppdraget i konkurrens med ca 100 andra förslag för den svenska paviljongen till Världsutställningen i Lissabon 1998.  Den centrala idén i bidraget är illustrationer av de fyra årstider vi är vana vid i Norden men som inte alla runt jorden är bekanta med. Fyra gigantiska äggformade ”klimatkamrar” utvecklades av konstnärerna Bigert & Bergström, där varje kammare representerar en årstid. Besökarna får uppleva vinter-, vår-, sommar- och höstklimat i ”svävande” äggformade rum över en vattenspegel som täcker hela golvytan och reflekterar in starkt solljus. Klimat Nord vann över sju andra starka bidrag i en slutvärdering som valts ut bland de ursprungliga intresseanmälningarna. Temat för världsutställningen var ”Oceanerna – ett arv för framtiden”.

PLATS: Lissabon
PROJEKTTYP:
Utställning
ÅR:
1998

Utställning Expo98 i Lissabon av Rex Arkitektbyrå. Bilder: Aaro Designsystem AB