Rex Arkitektbyrå logga

Villa Åshem

Villa Åshem är en väldigt speciell villa, ursprungligen ritad som ett sommarnöje av Isak Gustaf Clason. Efter många år som en bortglömd del av en kursgård var villan nedgången och illa underhållen på både utsidan och insidan. Ägaren hade höga ambitioner och ville restaurera huset till sin forna glans. Efter en omfattande och noggrann renovering har villan äntligen återfått något av sitt ursprungliga utseende samt en del moderna tillägg som smälter in bra mot originalarkitekturen.

Fastigheten är belägen i ett område klassat som kulturhistoriskt intressant och stor vikt har lagts på att bevara och återskapa tidstypiska detaljer. Tidigare okänsligt utförda ombyggnader har plockats ner. Husets källare har grävts ut och expanderat i den sluttande terrängen med en ny uteplats ovanpå.  Alla fönster, taket, fasaddetaljer och dörrar är nytillverkade enligt gammal byggnadstradition men med dagens krav på värmeisolering och komfort. I uppdraget ingick även ny utformning av den kraftigt sluttande parkliknande tomten samt restaurering av en förfallen sjöbod.

Efter den vackra renoveringen av villa Åshem fick kontoret förtroende att komplettera villan med ett nytt garage. Vi följde processen från bygglov till färdigt hus. Precis som i stora villan har här gedigna material och hantverksmässiga metoder använts.

PLATS: Stockholm
BESTÄLLARE:
Privat
PROJEKTTYP:
Ombyggnad, villa
STORLEK:
Villa, garage, sjöbod
ÅR:
2015

 

Entré till Villa Åshem, ett varsamt restaurerings- och renoveringsprojekt av Rex Arkitektbyrå
Entré
Den fallfärdiga sjöboden & bryggan fick arkitekten på Rex varsamt återskapa till originalskick.
Den fallfärdiga sjöboden & bryggan fick arkitekten varsamt återskapa till originalskick.
Garage tillhörande Villa Åshem, av Rex Arkitektbyrå
Garage med fin detaljering
Vardagsrum i Villa Åshem, ett varsamt restaurerings- och renoveringsprojekt av Rex Arkitektbyrå
Det omsorgsfullt renoverade vardagsrummet sett från nya terrassen och från insidan.
Detaljer i Villa Åshem, ett varsamt restaurerings- och renoveringsprojekt av Rex Arkitektbyrå
Trappa, ny entré & ny terrass gav huset några av de kvalitéer och detaljer som under årens gång försvunnit eller förvanskats.