Rex Arkitektbyrå logga

Villa Falsterbo

Uppdraget började lite överraskande med önskemålet: bygg så stort hus som möjligt inom gällande villkor efter att två tomter slagit ihop. Det blev en lösning med två bostadsplan och källare under hela huskroppen. Men källare på denna plats är inte enkelt eftersom grundvattennivån är väldigt hög och havsnivån är nära nog den samma som marknivån. Det blev nödvändigt gjuta två skal av betong med ett mellanliggande lager av bentonitlera som effektivt tätar sprickorna i betongen.

Dagsljus i källarplanet kommer via en sänkt trädgård där botten är en permanent vattenyta som reflekterar in ljuset via rumshöga fönster. Byggnaden innehåller en rad ovanliga lösningar och funktioner som garage för 6 bilar, hiss som passerar en vattenkanal som avslutas med vattenfall i den lugna trädgården.

Stommen är murad och sedan putsad respektive klädd med kalksten från Ösel i Estland. Murverket är sammansatt av ett intrikat mönster med sten av olika djup.

PLATS: Stockholm
BESTÄLLARE:
Privat
PROJEKTTYP:
Nybyggnad, villa
ÅR:
2005

Bilder tagna av Rex Arkitektbyrå
Bilder tagna av Rex Arkitektbyrå