Rex Arkitektbyrå logga
Exteriör och interiör bild på sommarstället Villa Udde byggt i trä, ritat av Rex Arkitektbyrå

Villa Udde

På en romantisk ängsmark alldeles vid havet har ett sommarhus kompletterats och byggts ut med ny bebyggelse: Villa Udde. Det nya sommarstället består av två huskroppar, en huvudbyggnad och ett gästhus, som arkitekten har valt att ge två helt olika formspråk och uttryck. Trots sina olikheter vad gäller storlek, planlösning och takform skapar byggnaderna en arkitektonisk helhet genom det gemensamma fasadmaterialet, stående panel av furu, laserad i ljusgrått. Liksom träpanelen är de båda husens fönster och burspråk en modern tolkning av traditionella burspråk och spröjsade fönster som man finner på äldre bebyggelse i området. Detta gör att de nya husen både smälter in och bryter av mot sin omgivning på ett lekfullt sätt.

Huvudbyggnadens trappa har liksom de flesta fönster placerats i ett slags burspråk som följer trappans form och löper utanpå fasaden vilket skapar ett vackert motiv på fasaden som annars skulle vara en baksida. I solljus uppkommer skuggor som rör sig över trappburspråkets vinklar och vrår under dagen och över årstiderna. Även takkuporna tar upp burspråkens lekfulla uttryck genom att ansluta asymmetriskt till taket.
Arkitekten har alltså i villa Udde skapat två levande och uttrycksfulla hus av en mycket simpel grundgeometri. Några väl valda detaljer både utvändigt och på insidan gör detta till ett trivsamt och personligt sommarboende där man vill dröja sig kvar hela året.

PLATS: Öland
BESTÄLLARE:
Privat
PROJEKTTYP:
Nybyggnad, fritidshus
STORLEK:
huvudbyggnad + gästhus
ÅR:
2011

Exteriör bild på sommarstället Villa Udde byggt i trä, ritat av Rex Arkitektbyrå
Villa Udde är fint beläget på en ängsmark på Öland.
Utstickande trapparti i Villa Udde; ett sommarställe ritat av Rex Arkitektbyrå
Husen både smälter in och bryter av mot sin omgivning.
Gästhuset sett från baksidan med den utanpåliggande trappan och dörrhandtag med budskap.
Gästhuset sett från baksidan med den utanpåliggande trappan.
Exteriöra och interiör bild på sommarstället Villa Udde byggt i trä, ritat av Rex Arkitektbyrå
Huvudbyggnaden & interiören i gästhuset samt bild från bygget