Rex Arkitektbyrå logga
Kontor Apollo. En råvind i en 1600-talsbyggnad omvandlades till kontor

Kontor Apollo

Kontor Apollo – ett för en arkitekt vanlig uppgift som under processens gång blev något unikt. En råvind i en byggnad från 1600-talet mitt på Skeppsbron i Stockholm skulle renoveras och inredas till kontorslokaler. Den centrala iden för arkitekturen blev att lyfta fram och förstärka de vackra rumsligheter och den sinnrika byggnadsteknik som redan fanns.

Stora delar av den ursprungliga stommen från 1600-talet fanns kvar. Arkitektens såg möjligheten att åskådliga göra detta och samtidigt nyttja hela ytan till kontor genom en speciell och varsam ombyggnad. Så mycket som möjligt av icke ursprungliga stomdelar tas bort. Där nödvändigt återställs det ursprungliga statiska systemet med nytt virke. Istället för att värmeisolera med mineralull och gipsskivor, byggs ett hus av isolerglas inne i huset, av samma typ som används i moderna glasfasader. Därmed blir den ursprungliga stommen och byggnadsstrukturen helt synlig, och det nya så olikt det ursprungliga att det blir enkelt att ”se” det gamla huset -som i en utställning.

PLATS: Stockholm
BESTÄLLARE:
Privat fastighetsbolag
PROJEKTTYP:
Ombyggnad, kontor
STORLEK:
ca 75kvm (LOA)
ÅR:
2010

Kök i Kontor Apollo. En råvind i en 1600-talsbyggnad omvandlades till kontor
Kontoret fick ett nytt platsbyggt kök för personalen.
Kontor Apollo. En råvind i en 1600-talsbyggnad omvandlades till kontor. Originalkonstruktionen bevarades.
Trapphuset som leder till det nya kontoret på vinden syns här med gamla bjälkar och ljuslanternin i taktet.
Kontor Apollo. En råvind i en 1600-talsbyggnad omvandlades till kontor
Arkitekten har arbetat för att stommen ska bevaras så mycket som möjligt och kompletterats med nytt där det behövdes. Fikarumskök.